+48 32 3396901 pmms@jm.pl

Jak samodzielnie wdrożyć monitorowanie zużycia energii elektrycznej i zacząć oszczędzać

Ceny energii rosną i wielu menedżerów myśli o wdrożeniu scenariuszy oszczędzania energii. Żeby zacząć oszczędzać trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie energia jest zużywana. To oczywiste, bowiem nie mierząc nie można zarządzać. Chcąc oszczędzać trzeba najpierw monitorować zużycie. Koncepcja monitorowania zużycia energii nie jest nowa, co przemawia za jej słusznością, nowe są jedynie uwarunkowania wynikające z rosnących cen prądu.

Na rynku od lat są obecne rozwiązania dedykowane monitorowaniu zużycia energii. Do tej pory koszt rozwiązań dostosowanych do warunków przemysłowych uzasadniał tego typu wdrożenia jedynie w największych firmach lub energetyce zawodowej. Co jednak ze średnimi i małymi firmami, jak one mają oszczędzać energię elektryczną?

Odpowiedzią jest zastosowanie rozwiązania firmy ICP DAS, światowego formatu producenta automatyki przemysłowej z Tajwanu, który od początku swojej działalności główny nacisk kładł zarówno na niezawodność jak i przystępność swojej oferty. Dzięki JM elektronik w Polsce dostępne jest rozwiązanie Power Monitoring & Management Solution (w skrócie PMMS).

PMMS to rozwiązanie, które można wdrożyć w przedsiębiorstwie samodzielnie. Wystarczy, że zatrudniony lub współpracujący z firmą automatyk poświęci trochę swojego czasu na pozyskanie nowej wiedzy.

 

Pierwsze kroki do samodzielnego wdrożenia monitoringu zasilania

W samodzielnym wdrożeniu PMMS kluczowe jest łatwe i szybkie pozyskanie wiedzy przez zatrudnionego lub współpracującego z firmą automatyka. W tym celu JM elektronik proponuje nabycie zestawu startowego którego koszt zaczyna się już od 800 USD, zbudowanego z pełnowartościowych urządzeń, mogących następnie pracować na hali. Już sam zestaw startowy umożliwia sprawdzenie w praktyce, czy funkcjonalność rozwiązania jest właściwa.

JM elektronik zapewnia także wsparcie techniczne inżyniera podczas pierwszego uruchomienia zestawu. W oparciu o wiedzę pozyskaną podczas uruchomienia zestawu startowego automatyk jest w stanie samodzielnie opracować projekt właściwej instalacji monitorującej zużycie energii.

 

Samodzielne uruchomienie PMMS

Wdrożenie PMMS może odbywać się bez uzależnienia od dostawcy i bez dodatkowych kosztów zakupu zewnętrznych usług. Architektura składa się zaledwie z trzech warstw – urządzeń pomiarowych, koncentratora gromadzącego dane oraz gotowego do eksploatacji oprogramowania. W oparciu o pozyskaną wiedzę automatyk może wybrać z szeregu proponowanych urządzeń PMMS konkretne układy pomiarowe, których ceny zaczynają się od zaledwie 50 USD za punkt pomiarowy z przekładnikiem. Dostępne urządzenia umożliwiają pomiar prądu od Amper do kiloAmper na fazę. Urządzenia dostosowane są do pracy w warunkach przemysłowych, 24/7, z montażem DIN, z kompletami przekładników/cewek Rogowskiego. Jeden koncentrator danych umożliwia gromadzenie i interpretację wyników od 1 do 96 punktów pomiarowych. Urządzenia warstwy pomiarowej dostępne są w układach 1-fazowych, 3-fazowych i 24-kanałowych (mieszanie faz).

 

Bieżąca samodzielna eksploatacja PMMS

Oprogramowanie wbudowane w PMMS umożliwia precyzyjną prezentację wyników pomiarów: mocy czynnej, biernej, pozornej, harmonicznych. Oprogramowanie wbudowane w PMMS umożliwia konfigurację „strażnika mocy” wywołującego alarmy dźwiękowe, zapalającego lampy ostrzegawcze na sygnalizatorach, rozsyłającego ostrzegawczy e-mail czy automatyczne wiadomości z komunikatora internetowego.

Wbudowane w PMMS środowisko IF-THEN-ELSE pozwala na sterowanie warunkami produkcji, w tym wyłączania chwilowo zbędnych odbiorników energii. Łącząc dane gromadzone w PMMS z informacjami z systemów MES/ERP przedsiębiorca może opracować profile energochłonności produkowanych wyrobów, analizując z czasem opłacalność i wpływ inwestycji na koszt wytworzenia poszczególnych asortymentów. Dane z systemu PMMS mogą być przesyłane zarówno do lokalnych baz danych jak i do chmury.

 

Przedstawicieli firm zainteresowanych tematem oszczędzania energii, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pmms@jm.pl