+48 32 3396901 pmms@jm.pl

PM-3xxx: układ pomiarowy 3-fazowy

Mierniki serii PM-3000 zapewniają dostęp do pomiaru zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.

Dzięki wysokiej dokładności (<0,5%, PF=1), seria PM-3000 zapewnia użytkownikom uzyskanie wiarygodnych i dokładnych odczytów zużycia energii z monitorowanego urządzenia w czasie rzeczywistym.

Mierzone są:

  • napięcie;
  • prąd;
  • moc czynna, bierna, pozorna,
  • współczynnik mocy,
  • częstotliwość;

Mierniki serii PM-3000 w wersji trójfazowej wyposażone są w 3 pętle wyposażowe w zewnęrzne przekładniki prądowe CT.

Zależnie od wersji układu pomiarowego przekładniki znajdujące się na wyposażeniu pozwalają na pomiar 60A, 100A, 200A, 300A, 400A.

Dla wyższych wartości natężenia przewidziano zastosowanie układów pomiarowych wyposażonych w cewki rogowskiego poszerzających zakres pomiarowy (zależnie od wersji) do 500A, 1000A, 2000A.

Prezentowana seria trójfazowa działa w zakresie napięć wejściowych do 500 V, co pozwala na ogólnoświatową kompatybilność.

Mierniki serii PM-3000 wyposażone są w 2-kanałowe wyjścia przekaźnikowe które można zastosować do sterowania syrenami, semaforami dla komunikatów alarmowych o przekroczeniu limitu mocy, a nawet do sterowania stycznikami wyłączającymi monitorowane obwody zasilania (dopuszczalny prąd obciążenia styków przekaźnika 5A, napięcie na stykach przekaźnika 250V). Sterowanie wyjściami przekaźnikowymi odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego w koncentratorze PMC i może być realizowane w ramach zaprogramowych zadań w środowisku IF-THEN-ELSE lub ręcznie, przy użyciu webowego interfejsu udostępnianego przez koncentrator w sieci LAN.

Seria PM-3000 obsługuje protokoły Modbus RTU(RS485) i Modbus TCP (Ethernet), a także CANopen (CAN bus).