+48 32 3396901 pmms@jm.pl

PM-3xxx: układ pomiarowy 1-fazowy

Mierniki serii PM-3000 zapewniają dostęp do pomiaru zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.

Dzięki wysokiej dokładności (<0,5%, PF=1), seria PM-3000 zapewnia użytkownikom uzyskanie wiarygodnych i dokładnych odczytów zużycia energii z monitorowanego urządzenia w czasie rzeczywistym.

Mierzone są między innymi:

  • energia;
  • napięcie;
  • prąd;
  • moc czynna, bierna, pozorna;
  • harmoniczne (do szóstej);

Mierniki serii PM-3000 w wersji jednofazowej wyposażone są w zewnęrzne przekładniki prądowe CT (różne typy, obsługujące prąd wejściowy do 200 A) i zależnie od typu wyposazone są w 2 lub 4 pętle pomiarowe.

Same przekładniki prądowe 60, 100, 200A znajdują na wyposażeniu danego typu układu(są wliczone w jego cenę i nie trzeba ich kupować oddzielnie).

W przypadku konieczności pomiarów większych natężeń prądu, nawet do 2000A prosimy o zainteresowanie się trójfazowymi układami pomiarowymi. czytaj więcej…

Prezentowana seria jednofazowa działa w zakresie napięć wejściowych do 300 V, co pozwala na ogólnoświatową kompatybilność.

Mierniki serii PM-3000 wyposażone są w 2-kanałowe wyjścia przekaźnikowe które można zastosować do sterowania syrenami, semaforami dla komunikatów alarmowych o przekroczeniu limitu mocy, a nawet do sterowania stycznikami wyłączającymi monitorowane obwody zasilania (dopuszczalny prąd obciążenia styków przekaźnika 5A, napięcie na stykach przekaźnika 250V). Sterowanie wyjściami przekaźnikowymi odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego w koncentratorze PMC i może być realizowane w ramach zaprogramowych zadań w środowisku IF-THEN-ELSE lub ręcznie, przy użyciu webowego interfejsu udostępnianego przez koncentrator w sieci LAN.

Seria PM-3000 obsługuje protokoły Modbus RTU(RS485) i Modbus TCP (Ethernet), a także CANopen (CAN bus).