+48 32 3396901 pmms@jm.pl

IoTstar

IoTstar obsługuje standardowy interfejs bazy danych, który można bezproblemowo zintegrować z usługami platformy chmurowej lub narzędziami analizy danych, takimi jak SCADA, Power BI i Google Data Studio, co znacznie skraca czas i koszty przy budowie systemu monitorowania z wykorzystaniem chmury.

Internet Rzeczy (Internet of Things) oraz kwestie związane z przetwarzaniem znacznych ilości danych i zmiennych, tzw. „Big Data”, to bardzo popularne obecnie zagadnienia we współczesnych aplikacjach przemysłowych. Zdalne zarządzanie, przechowywanie i analiza danych z urządzeń i czujników stały się kluczowymi czynnikami w realizacji aplikacji w tym zakresie. IoTstar, oprogramowanie do zarządzania chmurą IoT opracowane przez ICP DAS, może przeprowadzać zdalne monitorowanie, konfigurację i aktualizację oprogramowania wewnętrznego dla kontrolerów ICP DAS WISE / PMC / PMD. Zapewnia ono również zdalne usługi danych dla danych zebranych z modułów I / O i czujników podłączonych do kontrolerów WISE / PMC / PMD. IoTstar to świetny punkt wyjścia do tworzenia aplikacji chmurowych „IoT + Big Data”.

IoTstar to aplikacja opracowana przez ICP DAS do zdalnego monitorowania i zarządzania kontrolerami WISE / PMC / PMD w różnych przemysłowych aplikacjach IoT. IoTstar oferuje przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs internetowy, który pozwala użytkownikom zaimplementować ustawienia systemowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć na stronie internetowej IoTstar, a ponadto wdrożenie systemu nie wymaga kłopotliwego, dodatkowego procesu programowania.

Do komunikacji oprogramowania IoTstar ze zdalnymi kontrolerami WISE / PMC / PMD konieczne jest utworzenie połączenia sieciowego za pośrednictwem sieci Ethernet / 4G. Wówczas, za pomocą IoTstar możliwe jest przeprowadzenie konfiguracji ustawień systemowych, monitorowanie statusu,  aktualizowanie firmware’u. Możliwe jest to nawet, jeśli kontroler jest częścią środowiska prywatnej domeny IP, na przykład znajduje się za zaporą ogniową lub w przypadku korzystania z dynamicznego wirtualnego adresu IP.

IoTstar - architektura systemu

Aplikację IoTstar można zainstalować na standardowej platformie PC i działa wówczas jako system zarządzania chmurą prywatną dla kontrolerów WISE / PMC / PMD. Może być również zainstalowana na platformie maszyny wirtualnej (VM), opartej na Microsoft Azure, IBM Bluemix lub Amazon AWS itp. I działa jako system zarządzania kontrolerem chmury publicznej dla kontrolerów WISE / PMC / PMD.

Oprócz zdalnej konserwacji i aktualizacji firmware’u na kontrolerach WISE / PMC / PMD, IoTstar może być również używany do zbierania danych z kanałów we / wy z modułów we/wy, czujników i mierników mocy, które są podłączone do kontrolera WISE / PMC / PMD, a następnie dane te mogą zostać przesłane do bazy danych. IoTstar umożliwia kontrolę statusów oraz wizualizuje kontrolę i monitoring w środowisku chmurowym.Korzystając z poleceń bazy danych SQL, IoTstar można łączyć z szeroką gamą usług platformy chmurowej i narzędzi do analizy danych, takich jak Power BI czy Google Data Studio itp., a także z systemem SCADA, co ułatwia tworzenie chmurowych aplikacji dla „IoT + Big Data” ,znacznie skracając czas i zarazem koszty.

Podstawowe funkcje:

 • Programowanie dodatkowe jest zbędne! Za pomocą przeglądarki można wykonać zdalną konserwację kontrolerów WISE / PMC / PMD i zaimportować dane z kontrolerów WISE / PMC / PMD do bazy danych.
 • Oprogramowanie może być zainstalowane na maszynie wirtualnej przy użyciu platform Public Cloud, takich jak Microsoft Azure, IBM Bluemix lub Amazon AWS, co oznacza, że ​​możliwa jest implementacja publicznej chmury IoT przy użyciu IoTstar i kontrolerów WISE / PMC / PMD.
 • Możliwa jest instalacja w systemach Windows 7/8/10 lub Windows Server , co oznacza, że  możliwe jest tworzenie chmury prywatnej IoT z użyciem oprogramowania  IoTstar i kontrolerów WISE/PMC/PMD.

Oprogramowanie umożliwia zdalną konserwację i aktualizację firmware’u w kontrolerach WISE/PMC/PMD za pośrednictwem przyjaznego i intuicyjnego interfejsu sieciowego.

Możliwa jest archiwizacja danych historycznych i danych pobieranych w czasie rzeczywistym ze sterowników WISE / PMC / PMD oraz ich import do bazy danych, którą można następnie zmodyfikować za pomocą narzędzi do zarządzania bazą danych, a także poprzez zmianę statusów wyjściowych analogowych i cyfrowych kanałów czujników podłączonych do kontrolerów WISE / PMC / PMD za pomocą poleceń SQL.

Uwaga: IoTstar aktualnie wspiera jedynie bazy danych MS SQL.

IoTstar może być zintegrowane z popularnymi serwerami baz danych, takimi jak MS SQL Server oraz z systemem SCADA a także Microsoft Power BI, Google Data Studio lub daną usługą w chmurze. Umożliwia to, że ​​dane z czujników i mierników mocy mogą być bezpośrednio zwizualizowane przez system SCADA lub BI w celu dalszej analizy.

 • Dane mogą być bezpośrednio zwizualizowane w systemie SCADA/BI
 • Dane pobierane z czujników i mierników można zwizualizować bezpośrednio na wbudowanym interfejsie oprogramowaniaDane z czujników są efektywnie gromadzone i importowane do bazy danych za pomocą oprogramowania IoTstar, co umożliwia ich szybką obróbkę za pomocą odpowiednich narzędzi analitycznych, określanie stanu czujników i podejmowanie interwencji z wyprzedzeniem co może na zapobiec awarii.

Dlaczego wybrać IoTstar?

Za pomocą IoTstar + WISE/PMC/PMD można szybko i łatwo zbudować oparty na chmurze system IoT. Rozwiązanie oparte na IoTstar + WISE/PMC/PMD może być wykorzystane do monitoringu  i zdalnej konserwacji maszyn, urządzeń i środowisk.

Poniżej przedstawiono przegląd korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązania „IoTstar + WISE / PMC / PMD”:

 

Zagadnienie Opis Korzyść
Instalacja systemu Oprogramowanie IoTstar może być zainstalowane w urządzeniach z systemem Windows lub w systemie VMvare chmury publicznej Niższe koszty implementacji systemu oraz jego konserwacji.
Konfiguracja sieci Wystarczy tylko skonfigurować statyczny adres IP lub DDNS i adres dynamiczny IP dla aplikacji IoTstar Znacząca redukcja złożoności i kosztów konfiguracji.
Implementacja systemu Ustawienia systemowe IoTstar/PMC/WISE/PMD mogą być skonfigurowane poprzez interfejs webowy Zbędny proces programowania, koszt konfiguracji systemu jest mniejszy.
Zdalna konserwacja kontrolera Operator może przeprowadzić zdalną konserwację kontrolerów poprzez IoTstar w dowolnej chwili i z dowolnej lokalizacji Dzięki zdalnej konserwacji nie ma konieczności transportu urządzeń co oszczędza czas i koszty związane zarówno z transportem, jak i przestojem.
Integracja i analiza danych z sensora IoTstar może służyć do importu danych z sensorów do bazy danych a także może współdziałać z narzędziami do analizy i obróbki danych „Big Data” Stan czujników można ustalić natychmiast co może uchronić przed awarią czy uszkodzeniami

IoTstar Bot Service

IoTstar Bot Service to opcjonalny pakiet oprogramowania dla IoTstar, który zapewnia dwukierunkową komunikację między pokojami czatu aplikacji LINE a kontrolerami WISE / PMC / PMD, zarządzanymi przez IoTstar.

Usługa Bot IoTstar oferuje administratorom łatwiejszy i wygodniejszy mechanizm zarządzania zdalnymi kontrolerami za pomocą aplikacji LINE. Różni się jednak od tradycyjnego chatbota, który uzyskuje dostęp do informacji lub usług poprzez wiadomość tekstową –tutaj mamy do dyspozycji przyjazny interfejs użytkownika z przyciskami oraz menu dialogowym co ułatwia monitorowanie kontrolerów zdalnych.

Korzystając z usługi Bot IoTstar, można w czasie rzeczywistym sprawdzać dane z kanałów we / wy modułów komunikacyjnych lub mierników mocy i zmieniać wartości kanałów wyjściowych DO / AO w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. IoTstar Bot Service posiada również funkcje, które pozwalają odbierać, przechowywać i wyszukiwać komunikaty o zdarzeniach w celu analizy działania systemu. Kontrolery mogą być oprogramowane przy użyciu reguł IF-THEN-ELSE tak, aby samodzielnie wysyłały komunikaty o zdarzeniach do usługi Bot IoTstar. Po tym, jak IoTstar Bot Service odbierze komunikaty o zdarzeniach, zostaną one wysłane do odpowiednich użytkowników LINE jako powiadomienie alarmowe w czasie rzeczywistym.

Właściwości:

 • Monitoring kontrolerów WISE / PMC / PMD w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem aplikacji LINE.
 • Wywoływanie zapytań o dane w czasie rzeczywistym z kanałów we / wy i mierników mocy oraz zmiana kanałów wyjściowych.
 • Przeglądanie danych z kanałów we / wy w czasie rzeczywistym z ich grupowaniem.

 • Alarmowe wiadomości o zdarzeniach w czasie rzeczywistym z tekstem, zdjęciami lub filmami, gdy kontroler WISE działa w połączeniu z kamerą IP iCAM.
 • Przeglądanie i wywoływanie historycznych komunikatów o zdarzeniach.
 • Bezpieczny i niezawodny mechanizm komunikacji między LINE a sterownikami WISE / PMC / PMD.

Przykładowy scenariusz aplikacji

Monitoring, konserwacja maszyn i środowiska z wykorzystaniem chmury

Po stworzeniu systemu IoT do monitorowania stanu urządzeń z wykorzystaniem architektury “IoTstar + WISE/PMC/PMD” administrator może w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji wykonać szereg operacji, w tym zdalne monitorowanie urządzeń, konfigurację i aktualizację oprogramowania z dowolnego miejsca.

Należą do nich:

 • Usługi chmurowe oparte na sieci Web, które umożliwiają zdalną konserwację i aktualizację oprogramowania układowego sterowników, a także możliwość przeglądania danych z czujników.
 • Wywołanie zapytania o status kontrolera i pozyskanie informacji o danych z czujników za pośrednictwem aplikacji LINE w telefonie komórkowym.
 • Import danych z czujników podłączonych do kontrolerów WISE / PMC / PMD do bazy danych w celu analizy Big Data.

Monitoring i konserwacja maszyn i urządzeń z wykorzystaniem chmury:

Monitoring i konserwacja w aplikacjach środowiskowych z wykorzystaniem chmury:

Podsumowanie

Wraz z szybkim rozwojem Internetu rzeczy (IoT), aplikacji „Big Data” i „Przemysłu 4.0”, zdalne zarządzanie kontrolerami i czujnikami, a także przechowywanie i analiza danych z czujników i łatwy dostęp do nich , stały się kluczowe w procesie budowy systemu zarządzania IoT. Dzięki oprogramowaniu IoTstar możliwe jest szybkie i proste stworzenie architektury aplikacji dla systemu IoT. Oprogramowanie można również wykorzystać do uzyskania dwukierunkowego dostępu do zdalnych kontrolerów WISE / PMC / PMD, a także do zdalnej integracji danych z czujnikami. Ponadto, nie jest wymagane programowanie, a konfiguracja ustawień systemu wymaga tylko kilku kliknięć w interfejsie internetowym. Zgromadzone dane mogą być wywoływane w celu analizy, kontroli i monitoringu systemu z wykorzystaniem chmury.

IoTstar obsługuje standardowy interfejs bazy danych, który można bezproblemowo zintegrować z usługami platformy chmurowej lub narzędziami analizy danych, takimi jak SCADA, Power BI i Google Data Studio, co znacznie skraca czas i koszty przy budowie systemu monitorowania z wykorzystaniem chmury.

Więcej informacji na temat IoTstar można znaleźć na stronie internetowej IoTstar ICP DAS pod adresem: http://iotstar.icpdas.com/en/index.php

Tabela porównawcza funkcji wersji oprogramowania:

 

Wersja Standardowe funkcje Pakiet opcjonalny
Zdalny dostęp do kontrolerów Zdalny import danych do bazy danych Optymalizacja operacji IOTstar BotService (*2)
Dane historyczne Dane w czasie rzeczywistym
IoTstar v1.1 TAK TAK
IoTstar v1.2 (*1) TAK TAK TAK TAK TAK
Uwaga 1:
Wsparcie dla serii WISE-523x/WISE-224x (z oprogramowaniem v1.4.0 lub późniejszych)

Wsparcie dla serii PMC-523x/PMC-224x/PMD (z oprogramowaniem v3.4.0 lub późniejszych)

Uwaga 2:

To opcjonalny pakiet dla IoTstar v1.2 lub późniejszych.