+48 32 3396901 pmms@jm.pl

DL-110/120: czujnik oświetlenia, temperatury i wilgotności

Jeden ze scenariuszy, pozwalający na redukcję opłat za przekraczanie limitu mocy, zakłada tymczasowe, doraźne wyłączanie odbiorników energii elektrycznej, w tym np. ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a w przypadku zastosowania czujnika DL-110/120 także zbędnego oświetlenia.

Czujnik można wykorzystać do monitorowania warunków panujących w hali, aby upewnić się, że wyłączenie takie nie niesie ze sobą ryzyka przekroczenia dopuszczalnych warunków pracy.

Sam czujnik DL-100T485-W CR dostosowany jest do eksploatacji w warunkach przemysłowych, szczelność obudowy wynosi IP65.

Czujnik, dzięki wbudowanej wewnętrznej pamięci, rejestruje 600.000 ostatnich pomiarów, które można eksportować do Excel, udostępnić z wykorzystaniem koncentratora danych, lub wyświetlić na lokalnym komputerze z wykorzystaniem wbudowanego oprogramowania obsługiwanego z wykorzystaniem przeglądarki www, czy też, przy wykorzystaniu chmury, w aplikacji mobilnej.

Jednym z obszarów polecanych przez producenta czujnika DL-110/120 poza przemysłem jest jego wykorzystanie przy sterowaniu wentylacją i oświetleniem w szklarniach.

Dokładność pomiaru wynosi 0,1 st.C (w zakresie od -20 do 60 st.C), 0,1% w zakresie wilgotności (od 0% do 100% wilgotności) oraz od 0 do 100,000 lx.

Interfejsem komunikacyjnym jest protkół Mobdus RTU (RS485),Modbus TCP (Ethernet) lub DCON (zależnie od wersji). Warto podkreślić możliwość pracy zasilanej z PoE.