+48 32 3396901 pmms@jm.pl

Architektura PMMS

Power Monitoring & Management Solution firmy ICP DAS to rozwiązanie, które składa się zasadniczo z 3 warstw:

Warstwa pomiarowa energii

Najniższa warstwa to urządzenia pomiarowe, mierzące między innymi z dużą dokładnością do szóstej harmonicznej, moc czynną, bierną, pozorną, napięcie i natężenie prądu. Urządzenia te, występujące w wielu wersjach, różnią się ilością monitorowanych faz, dzięki czemu przy urządzeniach można zamontować układy pomiarowe jedno czy trójfazowe, a przy szafach zasilaniowych wykorzystać układy pomiarowe nawet 24 kanałowe. Zróżnicowanie wśród urządzeń pomiarowych pozwala na dobór optymalnej konfiguracji.

Dopasowując przekładnik z typoszeregu (60, 100, 200, 300, 400A) dobiera się wielkość mierzonej mocy. Dla wielkich mocy, dla prądów liczonych w tysiącach Amper, przewidziane są rozwiązania w postaci Cewki Rogowskiego.

Przekładniki, umożliwiają pomiar parametrów zasilania bez fizycznej ingerencji w okablowanie. Cęgowa budowa przekładników umożliwia proste zatrzaśnięcie końcówki pomiarowej na kablu.

Urządzenia pomiarowe dostosowano do montażu na szynie DIN, a niewielkie rozmiary ułatwiają montaż w szafie lub jej okolicy. W wybranych urządzeniach pomiarowych znajdują się także elementy wykonawcze – przekaźniki, pozwalające na zdalne zamknięcie lub otwarcie obwodu, na odpowiednie polecenia pochodzące z oprogramowania z wyższej warstwy PMMS.

Warunki fizyczne – temperatura, wilgotność, stężenie CO2

W warstwie pomiarowej można wykorzystać także zróżnicowaną gamę urządzeń pomiarowych, za pomocą których można monitorować, a więc i uwzględniać z scenariuszach oszczędzania energii, temperaturę, wilgotność, stężenie wybranych gazów, w tym CO2.

Koncentrator

Z wykorzystaniem protokołu Modbus koncentrator zbiera wszelkie dostępne informację z urządzeń pomiarowych. Z wykorzystaniem koncentratora dane te mogą być lokalnie gromadzone i prezentowane.

Koncentratorów może być fizycznie wiele i mogą być ze sobą połączone w pierścień z wykorzystaniem sieci Ethernet. Dane gromadzone na poszczególnych koncentratorach mogą być następnie przekazywane dalej/wyżej do baz danych i chmur dzięki czemu można je wykorzystać w procesach wizualizacji w systemach SCADA. Koncentrator umożliwia sumowanie wartości wskazań z poszczególnych układów pomiarowych a także umożliwia fizyczne sterowanie przekaźnikami wbudowanymi w urządzenia pomiarowe.

Oprogramowanie

Oprogramowanie PMC Data Server w rozwiązaniu PMMS odgrywa kluczową rolę. Z wykorzystaniem tego oprogramowania mamy dostęp do gromadzonych w koncentratorze danych, z możliwością ich prezentacji tabelarycznej czy w postaci wykresów.

Programowanie to odbywa się w prosty sposób i może być przeprowadzone bez złożonej wiedzy informatycznej dzięki wykorzystaniu środowiska IF-THEN-ELSE

IF-THEN-ELSE

IF-THEN-ELSE Oprogramowanie udostępnione w systemie PMMS zasługuje na podkreślenie swojej roli mianem autonomicznej warstwy rozwiązania. Oprogramowanie to umożliwia z wykorzystaniem relatywnie prostego układu logicznego programowanie reakcji PMMS na wystąpienie warunków, takich jak przekroczenie dopuszczalnej mocy czy też zanik napięcia.

IF-THEN-ELSE przypomina obsługę prostej Excelowej reguły lecz liczba parametrów wejściowych i wyjściowych jest bardzo szeroka. Dodatkowo możliwości funkcjonalne zwiększa możliwość budowy formuł w układzie równoległym lub kaskadowym.

Środowisko IF-THEN-ELSE pozwala na zaprogramowanie reakcji na podane warunki brzegowe i jest wstępem do opracowania aktywnych scenariuszy oszczędzania energii elektrycznej.

Strażnik mocy

Z wykorzystaniem IF-THEN-ELSE można wysterować przekaźnik w wybranym urządzeniu pomiarowym PMMS, np. w wyniku wykrycia przekroczenia zadanego poziomu pobieranej mocy, uruchamiając w ten sposób sygnał świetlny na semaforze, czy sygnał dźwiękowy, lecz można także wysłać email z informacją o zdarzeniu pod wskazany adres (lub za pomocą internetowej bramki, wysłać SMS-a).

Dostępność danych

  • Dane można odtworzyć na podłączonym do koncetratora monitorze VGA, a złącze USB pozwala na obsługę wbudowanego w koncetrator oprogramowania myszą.
  • Dane mogą być rejestrowane lokalnie, na karcie SD, której port znajduje się z koncetratorze PMC.
  • Dane z oprogramowania PMMS mogą być z wykorzystaniem Ethernetu przesyłane dalej, zasilając poprzez FTP bazę danych MS SQL, MS Access, MySQL.
  • Dane te mogą być dostępne poprzez stronę www udostępnianą przez koncetrator w sieci LAN, także w wersji mobilnej.
  • Z wykorzystaniem Modbus TCP (Ethernet) dane moga zostać przekazane z koncentratora do lokalnego systemu SCADA (np. firmy Indusoft, EZ Data Logger).
  • Dane mogą być także przesyłane do chmury, zarówno dedykowanej dla urządzeń ICP DAS IoTstar jak i komercyjnej Windows Azure, skąd mogą być dalej udostępniane.